Kiekviena paskola yra ne tik problemos sprendimo būdas, bet ir finansinė atsakomybė, kurią prisiima besiskolinantis asmuo.

Prieš pateikdami kredito paraišką:


 • atidžiai susipažinkite su sutarties sąlygomis;

 • įvertinkite sumos dydį, palūkanas bei grąžinimo terminą – ar tikrai pajėgsite grąžinti?

 • atsižvelkite į jau turimus įsipareigojimus ar kitas aplinkybes, galinčias trukdyti paskolą grąžinti laiku.


Skolinkitės iš Paskoliuko, jei:


 • norite skubiai sumokėti už pirkinį ar paslaugą, tačiau atlyginimą gausite tik už kelių dienų;

 • tvirtai žinote, jog pasiskolintą sumą galėsite lengvai grąžinti per pasirinktą kredito terminą, laikydamiesi visų įsipareigojimų;

 • netikėtai iškilo sveikatos problemų, patyrėte nenumatytų nuostolių ir pan., tačiau gaunate nuolatines pajamas;

 • neturite kitų pradelstų įsiskolinimų ir atitinkate visus paskolos gavėjui taikomus reikalavimus.


Nesiskolinkite iš Paskoliuko, jei:


 • pinigai reikalingi azartiniams lošimams, nebūtinoms, bet brangioms pramogoms;

 • pinigai reikalingi kitiems įsiskolinimams padengti;

 • pinigai iš tiesų nėra būtini, galima išsiversti ir be jų.


Prieš pasiskolinant:


 • Dar kartą išanalizuokite savo pajamas: įvertinkite, ar tikrai galėsite laikytis finansinių įsipareigojimų ir grąžinti paskolą.

 • Apmąstykite, ar nėra kitų finansinės problemos sprendimo strategijų (pvz., gal galima atsisakyti kokių nors pirkinių, kelionių, pramogų, labiau taupyti ir pan.).

 • Įvertinkite, kokios paskolos sumos Jums reikia. Skolinkitės tik tiek, kiek yra būtina.

 • Apsvarstykite, ar paskolos grąžinimas netrukdys kitų Jūsų būtinų poreikių tenkinimui.


Kai skolinatės iš Paskoliuko:


 • nesiskolinkite daugiau, nei Jums yra būtina;

 • labai atidžiai perskaitykite visas sutarties sąlygas;

 • įsigilinkite, kokius finansinius įsipareigojimus prisiimate. Jeigu kyla neaiškumų – konsultuokitės su Paskoliuko kreditų administratoriais.


Jeigu negalite paskolos grąžinti laiku:


 • Esant nenumatytoms aplinkybėms, galite kreiptis dėl kredito grąžinimo atidėjimo.

 • Esamų įsiskolinimų nebandykite padengti kitais, t. y. nesiskolinkite iš kitur, kad galėtumėte įvykdyti įsipareigojimus Paskoliukui. Taip tik apsunkinsite esamą situaciją.

 • Analizuokite savo pajamas ir mėnesinį biudžetą: gal galite labiau taupyti, o gal susirasti papildomą darbą.


Grąžinimo atidėjimas, tik esant būtinybei:


 • Esant ekstremalioms, netikėtoms sąlygoms ir negalint laiku grąžinti kredito, Jūs galite prisijungti prie savo vartotojo zonos ir užpildyti kredito atidėjimo paraišką.

 • Jūsų paraiška bus vertinama atsižvelgiant į mokumo istoriją, finansines galimybes, susidariusias aplinkybes. Tai įvertinus, bus nuspręsta, ar bus suteiktas kredito atidėjimas.

 • Imant kreditą, galimybę atidėti grąžinimą turėkite omenyje tik kaip kraštutinį variantą nelaimės atveju. Kredito grąžinimo atidėjimas nėra įprastas žingsnis, naudojantis Paskoliuko paslaugomis.

 • Nepiktnaudžiaukite grąžinimo atidėjimu – tai nėra išeitis, nes grąžinti skolą anksčiau ar vėliau vis tiek reikės.


Jeigu paskolos negalite grąžinti laiku:

 • Jei negalite laiku grąžinti kredito, galite pratęsti grąžinimo terminą. Plačiau.

 • Po įmokos užskaitymo pateikite kredito pratęsimo paraišką.

 • Kreditą galite grąžinti dalimis. Plačiau

 • Sumokėkite kredito kainą, palūkanas bei delspinigius (jei grąžinimo terminas pradelstas).

 • Paraiškos pateikimo metu užpildykite mokumo deklaraciją ir išsamiai susipažinkite su Sutarties sąlygų pakeitimo projektu.

 • Įvertinę Jūsų mokumą, informuosime, ar galite pratęsti grąžinimo terminą, ar turite grąžinti kreditą.

 • Grąžinimo termino pratęsimo kaina bus skaičiuojama pagal sutarties sąlygose nustatytą fiksuotą metinę palūkanų normą.


Finansinių įsipareigojimų nevykdymo pasekmės:

 • Kredito gavėjui už laiku negrąžintą kreditą (jo dalį) ir / ar nesumokėtą kredito kainą, kitas kainą sudarančias sumas bei bet kokį kitą mokėjimą, bus skaičiuojamos pagal Sutartį nustatyto dydžio palūkanos ir / arba delspinigiai.

 • Kredito gavėjui nevykdant įsipareigojimų pagal sutartį, Kredito davėjas turi teisę pavesti skolos išieškojimą tretiesiems asmenims – skolų išieškojimo bendrovėms arba kreiptis į teismą.

 • Nevykdant ar netinkamai vykdant Sutartyje nustatytus įsipareigojimus, Kredito gavėjas privalo kompensuoti Kredito davėjo patirtas išlaidas teisių pagal Sutartį gynimui, išsaugojimui ir įgyvendinimui.

 • Duomenis apie finansinių įsipareigojimų nevykdančius / netinkamai vykdančius asmenis turime teisę teikti skolininkų registrui, kas gali turėti neigiamos įtakos asmens kreditingumo vertinimui.


Saugokite savo asmens duomenis


 • Niekam neatskleiskite savo internetinės bankininkystės slaptažodžių ir prisijungimo prie Paskoliuko sistemos duomenų.

 • Saugokite savo asmens dokumentus.

 • Niekam neleiskite naudotis Jūsų asmeniniu telefonu ir elektroniniu paštu;

 • Esant įtartiniems pokyčiams Jūsų banko sąskaitoje, matant neatliktas finansines operacijas, susijusias su Paskoliuko sąskaita (UAB „ARN group“) ar bet kuria kita smulkiųjų vartojimo kreditų įmonės sąskaita, skubiai kreipkitės į įmonę ir viską išsiaiškinkite.


Paskoliuko atsakomybė


Paskoliuką valdanti įmonė (UAB „ARN group“) priklauso Lietuvos smulkiųjų vartojimo kreditų asociacijai (LSVKA). Asociacijos tikslai:


 1. Veiklos standartizavimas, siekiant kurti abipusiai naudingus santykius tarp vartotojo ir smulkiuosius vartojimo kreditus teikiančios įmonės.

 2. Asmens duomenų apsauga, vartotojų teisių užtikrinimas ir profesionalus verslo bei fizinių asmenų mokumo rizikos vertinimas bei valdymas.


Iškilus klausimams kreipkitės į Paskoliukas.lt administraciją tel.: +370 690 30997 arba el. paštu info@paskoliukas.lt

Gauti kreditą